Apell-Sukuseura

Sukuperinteen keräysopas

 

Suvun voimin on mahdollista saada talteen paljon arvokasta sukuperintöä. Kerääminen on aina ajankohtaista, etteivät tiedot katoa tietäjien mukana.

Perinnetiedon keräämisen avuksi julkaisemme Saima Liisa Laatusen laatimat ohjeet. Näistä asioista kannattaa kertoa!

I Asutushistoriaa

Muistitietoa tunnetuista asuinpaikoista ja paikkakunnan vaihdoksista. Tietoja seudun muusta vanhasta asutuksesta
Hallinnollisia muutoksia, esim. kunnan rajojen siirtoja.
Tietoja paikannimistöstä.
Kuvauksia suvun hallussa olleista tiloista ja asumuksista, mahdolliset rakennusvuodet, laajennus- ja korjaustyöt, tulipalot ym.
Vanhimpia säilyneitä rakennuksia, valokuvia niistä.
Hävinneitä asuinpaikkoja.
Katastrofikausia: vanhoja vainoaikoja, kato- ja nälkävuosia, kulkutauteja jne.
Ulkosuomalaisten osalta myös tietoja poliittisesta vainosta ja pakkosiirroista.
Sotakokemuksia tällä vuosisadalla.
Maaltapaon vaikutuksia.
Siirtolaisiksi lähtöä.

II Tapa- ja kulttuuriperimää

(nuoremmat muistavat näitä asioita lähinnä vanhempien polvien kertomina)
Suvun jäsenten ammatteja ja erikoistaipumuksia.
Hoitiko joku suvun jäsen yhteiskunnallisia luottamustehtäviä?
Oliko suvussa huomattavia soittajia tai laulajia (lempikappaleet)? Kirjoittiko tai sepittikö joku värssyjä tms? Onko jotain säilynyt paperilla/muistetaanko kokonaan tai katkelmia?
Oliko kenelläkään ns. yliluonnollisia kykyjä tai kokemuksia? Oliko esim. parantajia, verenseisottajia, selvänäkijöitä?
Kokiko joku uskonnollisia tai muita näkyjä, näkikö ennusunia, tiesikö ennalta kuolinpäivänsä jne.?
Esiintyikö taikauskoa? Osattiinko taikoja/loitsuja?
Suvun jäsenistä kerrottuja kaskuja tai merkkitapauksia.
Suvussa suosittuja sanontoja ja sananparsia.
Kyseltiinkö arvoituksia, millaisia?
Millaisia kehtolauluja laulettiin?

Oliko tapana kertoa tarinoita (esim. haltijoista, pirusta, noidista, jättiläisistä, kätketyistä aarteista, vanhoista uhripaikoista), satuja (esim. puhuvista metsäneläimistä, hölmöläisistä, kuninkaan pojista ja tyttäristä, Syöjättärestä), kummitusjuttuja tai kaskuja? Millaisia? Lasten leikkejä ja leikkikaluja.
Osattiinko muita muistitietona kulkeneita lauluja tai runoja?
Kouluun ja opiskeluun liittyviä muisteluksia.
Nuorten leikkejä ja kokoontumistapoja; seurustelutapoja (esim. yöjalassa käymistä).
Päiväkirjoja ja muistivihkoja (valokopiokin käy).
Joukkotiedotusvälineiden (lehdet, radio, TV) tulo ja yleistyminen. Rajoituksia käytössä jne. Lukuharrastus, suhtautuminen romaaneihin ym. kirjallisuuteen.
Herätysliikkeiden vaikutus suvun piirissä.
Kirkkomatkojen kuvauksia, kuinka usein niitä oli tapana tehdä?
Pukeutuminen,
  poikkesiko jotenkin paikkakunnan tavoista?
Juhlien vietto (vuotuisjuhlat; häät ja hautajaiset jne.)
Työkuvauksia, etenkin koviin kausi-töihin (heinäntekoon, elonkorjuuseen, riihenpuintiin, kaskenpolttoon jne.) liittyviä.
Kunnostautuiko joku erityisesti? Oliko kuuluja voimamiehiä?
Ruokaperinne,
  poikkesiko  paikkakunnan normaalikäytännöstä?
Oliko jollakulla mainittavia lempiruokia?
Taitavia käsitöiden tekijöitä.
Viljelyskasvien leviämiseen ja vaihtumiseen liittyviä muistoja, maanviljelysmenetelmiä.
Entisajan karjanhoitoa, esim. paimenessa oloa.
Tervan- ja miilunpolttoa.
Metsästystä, linnustusta ja kalastusta.
Muistoja petoeläimistä ja niiden tekemistä tuhoista.
Lainrikkomuksia mahdollisine rangaistuksineen.

III Suvun jäsenet

Suvun entisistä jäsenistä kerrottua.
Omakohtaisesti muistetut sukulaiset henkilötietoineen ja erityispiirteineen.
Kopiot säilyneistä valokuvista kernaasti arkistonhoitajalle.
Tietoja myös lapsina tai tapaturmaisesti kuolleista.

Edellä oleva viitteistö ei suinkaan ole täydellinen. Kertokaa pikemmin "liian" laveasti kuin suppeasti. Jos oma kokoelmamme paisuu liikaa, voimmehan aina toimittaa aineistoa valtakunnallisiin perinnearkistoihin.

Siispä työhön!

Viivi&Wagner

 

 

Sulje

Alaviiva
Copyright 2010-2013 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.
Apell