Apell-Sukuseura

Takaisin

Perustavan kokouksen pöytäkirja 1996

 

Aika:        10.8.1996 klo 14 -16
Paikka:    Puistokulma, Talkootie 4, 01350 Vantaa

Läsnä:     Unto Apell,  puheenjohtaja
                 Hilkka Blom, sihteeri
                 67 osanottajaa, liite

1  § Kokouksen avaus
Unto Apell avasi kokouksen toivottaen eri puolilta Suomea paikalle saapuneet tervetulleiksi Vantaalle.

2  § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Unto Apell ja sihteeriksi Hilkka Blom, molemmat Vantaalta. Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Apell Vantaalta ja Leena Apell-Rantonen Helsingistä. Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina tässä kokouksessa.

3  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaikille avoimesta kokouksesta on ilmoitettu Savon Sanomissa 16.6,1996. Lisäksi kutsukirjeitä (liite) on lähetetty ympäri Suomea eri sukuhaarojen edustajille. Joita on pyydetty kertomaan kokouksesta tuntemilleen Apell - nimisille henkilöille

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsutun ja päätösvaltaisen.

4  § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoukselle liitteen mukainen työjärjestys.

5  § Sukuseuran perustaminen
Sukuseurat kuuluvat yhdistyslain piiriin. Yhdistyslain mukaan kolme yli 15 -vuotiasta henkilöä voi perustaa  yhdistyksen. Päätettiin yksimielisesti perustaa sukuseura.

Keskusteltiin sukuseuran nimestä. Ehdotuksia tuli kaksi: REMMI-APELL ja APELL-Sukuseura. Kumpaakin nimiehdotusta kannatettiin. APELL-Sukuseura sai enemmistön äänistä suoritetussa koeäänestyksessä, jonka jälkeen toisen ehdotuksen tekijä veti nimiehdotuksensa pois. Päätettiin yksimielisesti, että yhdistyksen nimeksi tulee APELL-Sukuseura.

Sukuseuran kotipaikaksi valittiin yksimielisesti Nilsiä ja toiminta-alueeksi koko maa. Valtuutettiin myöhemmin valittava hallitus allekirjoittamaan sukuseuran perustamisasiakirja.

6 § Sukuseuran sääntöjen hyväksyminen
Kokouksen osanottajille jaettiin Sukuseurojen Keskusliiton suosittelemat "Sukuseuran mallisäännöt".  Käytiin läpi mallisäännöt pykälittäin ja päätettiin hyväksyä APELL-Sukuseuralle mallisääntöjen mukaiset säännöt, liite.

7  § Liittymismaksun määrääminen
Päätettiin yksimielisesti liittymismaksun suuruudeksi 150 markkaa. Todettiin lisäksi, ettei jäsenmaksua peritä liittymisvuonna.

8  § Jäsenmaksun määrääminen
Päätettiin yksimielisesti seuran jäsenmaksun suuruudeksi 100 markkaa/vuosi.

9  § Seuran pankkitilin ja tilitapahtumien hyväksyminen
Sakari ja Anja Ikonen lahjoittivat kolme vuotta sitten 1000 markkaa Apell-sukuseuran perustamista varten yhteisenä lahjana 50 -vuotta täyttäneille serkuksille Unto Apell, Hilkka Blom ja Saima-Liisa Laatunen. Lahjan saajat avasivat APELL -Sukuseuralle pankkitilin Merita-Vantaa-Korso

Lahjarahaa on käytetty Savon Sanomien ilmoitukseen, kokouskutsun postituskuluihin ja Genus-sukuohjelman demoversion ostamiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyt toimenpiteet.

10 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi seuran sääntöjen toinen pykälä, joka määrittelee sukuseuran tarkoituksena olevan selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

11 § Tulo - ja menoarvion hyväksyminen
Todettiin seuran tulojen koostuvan liittymis- ja jäsenmaksuista. Menoja aiheuttavat mm. postituskulut, tiedotteiden monistaminen, seuran rekisteröinti, lehti- ilmoitukset sekä ATK-ohjelman hankkiminen. Velvoitettiin seuran hallitus toimimaan liittymis- ja jäsenmaksuista kertyvien tulojen puitteissa.

12  § Sukuseuran hallituksen jäsenten valinta
Seuran sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Päätettiin valita APELL -Sukuseuran hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä jäsentä.
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Unto Apell Vantaalta, varapuheenjohtajaksi Esko Apell Kirkkonummelta ja jäseniksi Hilkka Blom Vantaalta, Veijo Apell Nilsiästä, Pertti Apell Mäntyharjulta ja Sirpa Apell Vantaalta,

Samalla päätettiin, että Hilkka Blom toimii sukuseuran sihteerinä.

13  § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Valittiin yksimielisesti seuran tilintarkastajiksi Sakari Ikonen Outokummusta Ja Tommi Apell Espoosta. Varatilintarkastajiksi valittiin Eila Lilja Vantaalta ja Reijo Ikonen Tampereelta.

14  § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen kaikkia vilkkaasta osallistumisesta keskusteluun ja päätöksentekoon.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Unto Apell                puheenjohtaja
Hilkka Blom             sihteeri

 

Liitteet:
- osanottajaluettelo
- kutsukirje
- kokouksen työjärjestys
- sukuseuran säännöt

 

Olemme APELL-Sukuseuran valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet tämän perustavan kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Vantaalla 26.9.1996                             Sirpa Apell
Helsingissä 2.10.1996                         Leena Apell-Rantone

 

 

Sulje

Alaviiva
Copyright 2010-2013 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.
Apell